JONOSFERA

warstwa atmosfery występująca powyżej 50-60 km nad powierzchnią Ziemi (do wys. 1000 km), zawierająca duże ilości jonów i swobodnych elektronów, powstających na skutek jonizacji cząsteczek gazu atmosf. pod wpływem promieniowania kosmicznego oraz nadfioletowego promieniowania słonecznego. Wraz z wysokością zmieniają się czynniki jonizacyjne oraz skład chem. i gęstość gazu atmosf., dlatego też w j. wyróżnić można kilka warstw różniących się zawartością elektronów w jednostce objętości. W j. następuje załamywanie, odbijanie, pochłanianie i polaryzacja fal radiowych; zaburzenia w j. wywołują zakłócenia w łączności radiowej. Istnienie j., sugerowane 1883 przez B.Stewarta, wykorzystane przez G. Marconiego do przesłania 1902 sygnałów radiowych z Europy do Ameryki (dzięki odbiciu fal radiowych od j.), zostało potwierdzone dowodami naukowymi 1925 przez E.V. Appletona. Obecnie j. jest intensywnie badana przy użyciu rakiet.

Reklama

Powiązane hasła:

FADING, ATMOSFERA ZIEMSKA, RADIOMETEOROLOGIA, GEOFIZYKA, MIKROFALE, ARIEL, NOCNY EFEKT, PRZESTRZEŃ POWIETRZNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama