Reklama

KATOWICE

Reklama

miasto wojewódzkie (woj. śląskie) nad rz. Kłodnicą i Rawą, stol. Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (wraz z 14 pobliskimi miastami tworzy największy w Polsce zespół miejsko-przemysłowy - konurbację górnośląską liczącą ponad 3 mln mieszkańców); 325 tys. mieszk. (2002); znane od 1598 jako wieś (Kątowicze), szybki rozwój w XIX w. dzięki eksploatacji złóż węgla kamiennego; prawa miejskie 1865, od 1922 stol. województwa śląskiego; 1945-50 siedziba województwa śląsko-dąbrowskiego, potem - katowickiego; 1953-56 przemianowane na Stalinogród; centrum konurbacji, wielki ośr. przemysłowy, handlowo-finansowy i kulturalno-naukowy; 6 kopalń węgla kamiennego, huty żelaza "Baildon" i "Ferrum", przetwórstwo miedzi, przem. maszyn górniczych, elektrotechniczny, metalowy, precyzyjny (wyroby optyczne), porcelanowy, materiałów budowlanych, spoż., drzewny, odzieżowy, poligrafia; ważny węzeł kolejowy, port lotniczy w Pyrzowicach; uczelnie: Uniwersytet Śląski (zał. 1968), Akademia Ekonomiczna, Śląska Akademia Medyczna, AWF, Akademia Muzyczna, wydziały Politechniki Śląskiej i krakowskiej ASP; oddział Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowe; Biblioteka Śląska, wydawnictwa, teatry, Filharmonia Śląska, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji, ośrodek radiowo-telewizyjny; muzea; siedziba metropolii Kościoła rzymskokatolickiego; wielka hala widowiskowo-sportowa (tzw. ), liczne inne obiekty sportowe i rekreacyjne; wskutek eksploatacji górniczej częste tąpnięcia gruntu i szkody górnicze.

Powiązane hasła:

POLSKA. WARUNKI NATURALNE. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI, DAŁKOWSKA Ewa, KATOWICKIE WOJEWÓDZTWO, GOGOLEWSKI, POLSKA AGENCJA INFORMACYJNA, , GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, MAJERSKI, POLSKA. LUDNOŚĆ. URBANIZACJA, POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919-21

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama