AZOWSKIE MORZE

płytkie odgałęzienie M. Czarnego, połączone z nim wąską Cieśn. Kerczeńską, poł. między Płw. Krymskim a płn. Kaukazem; pow. 38 tys. km2, głęb. do 14 m; do M.A. uchodzą Don i Kubań; bogate łowiska ryb; gł. porty: Taganrog, Mariupol, Rostów nad Donem; spore zanieczyszczenia wód; 2003 spór między Rosją a Ukrainą o własność szlaków wodnych w Cieśn. Kerczeńskiej łączącej A.M. z M.Czarnym i znajdującą się pośrodku wysepkę Tuzła; 2004 umowa o wspólnym użytkowaniu całego M. Azowskiego, co oznacza pewne uszczuplenie dotychczasowych praw Ukrainy oraz zakaz wpływania statków wojsk. innych bander bez zgody obu krajów.

Reklama

Powiązane hasła:

TAGANROG, SIWASZ, KALMIUS, KUBAŃSKA NIZINA, AZOW, KUBAŃ, SIEWRUGA, BOSPORAŃSKIE KRÓLESTWO, TAMAŃSKI PÓŁWYSEP, JEJSK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama