URBANIZACJA

proces społ. i kulturowy wyrażający się w rozwoju i rozbudowie miast i osiedli istniejących oraz tworzeniu nowych; miasta zwiększają znacznie swoją powierzchnię i liczbę mieszkańców. U. związana jest z uprzemysłowieniem gospodarki, masowym przenoszeniem się ludności z obszarów wiejskich do miast, wzrostem liczby ludności zatrudnionej w zawodach pozarolniczych, dominacją miejskich wzorów ekon., kulturowych i społ. (miejskiego stylu życia). Zjawiska u., związane z procesem industrializacji, wystąpiły pod koniec XVIII w. najpierw w Anglii, następnie w krajach Europy Zach., USA i Japonii; u. rozwinęła się żywiołowo po II woj. świat., kiedy to powstały w wielu krajach miasta-giganty liczące po kilkanaście (lub więcej) milionów mieszk., wielkie miasta z kilkoma satelitami, aglomeracje i konurbacje.

Reklama

Powiązane hasła:

AGLOMERACJA, SAARA, URBANISTYKA, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, DEKADENTYZM, BONO, EKWENSI Cyprian, ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, JOHANNESBURG

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama