DROHICZYŃSKA WYSOCZYZNA

południowa część Niz. Północnopodlaskiej, w międzyrzeczu Nurca i środk. biegu Bugu; falista morenowa równina do wys. 210 m, liczne stożki sandrowe, ozy, kemy, ostańce morenowe; w 24% porośnięta lasami; leżą na niej m. Ciechanowiec, Drohiczyn, Siemiatycze.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama