POŁUDNIOWOMAZOWIECKIE WZNIESIENIA

tereny na płd. od Niz. Środkowomazowieckiej, część płd.-wsch. Nizin Środkowopolskich, pełniąca rolę przejścia do Wyż. Małopolskiej; położona w dorzeczu środk. Wisły (Bzura, Pilica, Radomka i Iłżanka); maks. wys. wzniesień do 250 m; uformowane z gliny morenowej bądź piasków glacjofluwialnych; 6 regionów: Wysoczyzny Bełchatowska i Rawska, Równiny Piotrkowska i Radomska, Wzniesienia Łódzkie, Dolina Białobrzeska; gł. m. Łódź, w zach. części Radom.

Reklama

Powiązane hasła:

PRZEDBORSKA WYŻYNA, MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama