CERAMIKI IMPRESSO-CARDIUM KULTURA

(archeol.) najstarsza kultura neolityczna płn. wybrzeży M. Śródziemnego, rozwijająca się VII- pocz. V tysiąclecia p.n.e.; grupy ludności tej kultury przemieszczały się z terenów Anatolii drogą morską, opanowując stopniowo wsch. wybrzeże AdriatykuWyspy Dalmatyńskie, płd. i środ. Włochy, Sycylię, płd. wybrzeże Francji, wsch. wybrzeże Hiszpanii i płd. Portugalii oraz część atlantyckiego wybrzeża Francji; zajmowali się hodowlą owiec, rybołówstwem i łowiectwem, znali też uprawę roli; nazwa od charakterystycznego sposobu zdobienia naczyń glinianych odciskami muszelki małża sercówki (cardium).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama