BAŁKAŃSKA ENTENTA

zawarty 1934 w Atenach układ między Grecją, Jugosławią, Rumunią i Turcją, gwarantujący stronom nienaruszalność ich granic oraz ustalający zasady współpracy polit. i wojskowej; po wybuchu II woj. świat. sojusz się rozpadł.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama