LEGIA CUDZOZIEMSKA

wojskowa formacja najemna złożona z ochotników różnych narodowości. Najbardziej znaną formacją tego typu jest franc. L.C. - (Légion Étrangre), utworzona 1831 w Algierii, gł. do podbojów kolonialnych w Afryce i Azji; uczestniczyła m.in. w wojnie krymskiej (1853-56) i franc.-wł. (1859), interwencji w Meksyku (za Napoleona III), w tłumieniu Komuny Paryskiej (1871), po I woj. świat. - w walce z powstaniem Rifenów w Maroku; po II woj. świat. - w wojnie w Indochinach (1946-54); Algierii (1954-62), w interwencji w Egipcie (1956), w Czadzie (od 1969) i wojnie nad Zat. Perską (1991); do 1962 w Sidi Bel Abbs znajdowała się siedziba dowództwa L.C., przeniesiona potem do Aubagne w pobliżu Marsylii we Francji (tam też muzeum L.C.); L.C. utrzymuje bazy m.in. na Reunionie, Tahiti, Korsyce (od 1969), w płd. Francji (od 1977). Możliwość zaciągania się bez przedstawiania dokumentów tożsamości uczyniła z L.C. swoisty azyl dla awanturników różnych narodowości (obecnie stanowi ok. 50% składu), ale korpus oficerski był zwykle w całości francuski. 1920 władze hiszp. utworzyły na wzór franc. TERCJO DE ESTRANJEROS dla stłumienia powstania w Maroku (1921-24); w hiszp. wojnie domowej (1936-39) walczyła po stronie gen. F. Franco; zredukowana po 1975 (dekolonizacja), stacjonuje w hiszp. enklawach w Afryce Północnej.

Reklama

Powiązane hasła:

STAËL, POLSKA. HISTORIA. KONIEC XIX W., NAJEMNICY, CENDRARS Blaise, LEGION BAJOŃSKI, BAJOŃCZYCY, SIDI-BU-AL ABBAS, WOJSKO POLSKIE WE FRANCJI W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama