Reklama

LUDWIK XIV

(1638-1715)

Reklama

syn Ludwika XIII, król Francji od 1643, zw. Król Słońce; w okresie małoletniości regentką była matka, Anna Austriaczka, faktycznie rządy sprawował kardynał J. Mazarin; Ludwik formalne rządy objął po jego śmierci, nie powołując już nigdy pierwszego ministra; zwycięstwo nad zbrojną opozycją arystokratyczną i mieszczańską (Fronda książąt i Fronda mieszczan), pozbawienie znaczenia dawnej arystokracji, przyciągnięcie do służby zdolnych urzędników z niższych stanów (J. Colbert, F. Louvois) umożliwiło mu wprowadzenie rządów absolutnych; jego polityka gospodarcza polegająca na popieraniu handlu i rzemiosła, zakładaniu manufaktur, porządkowaniu finansów zapełniła skarb królewski i doprowadziła do rozkwitu kraju; rządy osobiste od chwili objęcia przez 23-letniego króla pełni władzy owocowały centralizacją, poparciem sztuk i nauk (mecenat nad teatrem, literaturą), budową nowej olśniewającej siedziby monarchy w Wersalu; stworzono silną armię i flotę, polityka zagr. dążyła do zapewnienia Francji pozycji pierwszej potęgi w Europie; król wplątał kraj w liczne wojny i przedsięwzięcia kolonialne, co przyniosło początkowo wielkie sukcesy i nabytki terytorialne, lecz z czasem doprowadziło do wyczerpania zasobów i zepchnięcia Francji pod koniec 72-letniego panowania Ludwika do defensywy; polityka wyznaniowa nacechowana zatargami z papiestwem, i jednocześnie - nietolerancją wobec protestantów francuskich (odwołanie edyktu nantejskiego), przeciwstawiła Francję zarówno Lidze Augsburskiej, jak krajom reformacji; po wygranej politycznie, lecz katastrofalnej ekonomicznie wojnie o sukcesję hiszpańską (1700-14) Ludwik przeżywszy syna i wnuków, przekazał tron prawnukowi, Ludwikowi XV; do znanych wypowiedzi Króla Słońce należą: Czy Pan Bóg zapomniał o tym wszystkim, co dla niego zrobiłem? (po klęsce pod Malplaquet); Państwo to ja (w rozmowie 1655), Pireneje przestały istnieć (po osadzeniu na tronie hiszpańskim swego wnuka).

Powiązane hasła:

ŻELAZNA MASKA, TURENNE, EDYKT NANTEJSKI, KAROL II, FRONDA, MADAGASKAR, KAROL II, REUNIONY, MANEWRY, LA MOTHE LE VAYER

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama