Reklama

KONOPNICKA

Maria z Wasiłowskich, ps. Jan Sawa (1842-1910)

Reklama

poetka i nowelistka; debiutowała 1875; od 1877 w Warszawie, związana z liberalną inteligencją, uczestniczka pomocy dla więźniów; 1884-86 współred. pisma dla kobiet "Świt"; od 1890 usunięta z Król. Pol. (do 1905); 1901-02 współinicjatorka protestów przeciw prus. gwałtom na polskich dzieciach szkolnych we Wrześni i ustawom wywłaszczeniowym (poświęciła tym wydarzeniom słynną Rotę, 1908); od 1903 żyła w dworku podarowanym przez naród w Żarnowcu k. Krosna; posiadała ogromną popularność i autorytet dzięki liryce patriotycznej i społ.; jej największym osiągnięciem były liryki o tematyce ludowej (Wolny najmita, W piwnicznej izbie, A jak poszedł król na wojnę); nowele społ.-psychologiczne (Mendel Gdański, Nasza szkapa); poemat o emigracji polskiej Pan Balcer w Brazylii; utwory dla dzieci (O krasnoludkach i sierotce Marysi, O Janku Wędrowniczku); trzy serie Poezji, szkice krytycznoliterackie.

Powiązane hasła:

TOMCSANYI, ŁEPKI, POLSKA. LITERATURA. POZYTYWIZM, , POLSKA. DANE OGÓLNE. HYMN NARODOWY, SAWA, NOWELA, SONET, ŻARNOWIEC, SIENKIEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama