Reklama

"CHIMERA"

czasopismo lit.-artystyczne ukazujące się w Warszawie 1901-07 (z przerwami 1903 i 1906); wydawca i red. nacz. Z. Przesmycki-Miriam, sekretarz S. Korab-Brzozowski, później J. Lemański. Projektowane jako miesięcznik, wychodziło nieregularnie (łącznie 30 zeszytów); hasłem pisma, typowego dla modernizmu, było powiedzenie Miriama: "Każda wielka sztuka jest w formie symboliczna, a w treści metafizyczna"; realizowało postulat , głosiło kult indywidualności twórczych, akcentowało dystans między artystą a "filistrem". Gł. współpracownicy i autorzy: W. Berent, J. Kasprowicz, T. Miciński, St. Przybyszewski, S. Żeromski, B. Leśmian, A. Dygasiński, W. Reymont, St. Wyspiański, L. Staff, K. Zawistowska, M. Komornicka, Z. Nałkowska. Zamieszczała liczne przekłady czołowych przedstawicieli symbolizmu i parnasizmu europejskiego oraz romantyków (Ch. Baudelaire, P. Verlaine, S. Mallarmé, E. Verhaeren, J. Keats, R.W. Emerson, W.B. Yeats), a także filozofów (F. Nietzsche, S. Kierkegaard); zainteresowana była także literaturą europejskiego średniowiecza (liryka prowansalska) i lit. tradycyjną (ballady szkockie, skandynawskie, ang., hiszp.); zasługą red. nacz. było wydobycie z zapomnienia twórczości C.K. Norwida;Ch. wyróżniała się piękną szatą graficzną projektowaną przez J. Mehoffera, E. Okunia i J. Stanisławskiego.

Reklama

Powiązane hasła:

SECESJA, BRZOZOWSKI Stanisław Korab, HEMPEL, PRZESMYCKI, LEMAŃSKI, WYRZYKOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama