PROTEROZOIK

era proterozoiczna, algonk, eozoik

druga era w historii Ziemi licząc od powstania planety; trwał od ok. 2,6 mld do ok. 570 mln lat temu; utwory p. to gł. skały magmowe i metamorficzne (kwarcyty, łupki krystaliczne, piaskowce, gnejsy, dolomity) z intruzjami granitów, stanowiące pierwotny materiał starych tarcz kontynentalnych (Fennoskandia, Tarcza Laurentyńska); w p. miały miejsce wielkie ruchy górotwórcze; w niektórych rejonach kuli ziemskiej procesy erozyjne odsłoniły warstwy utworów z p., umożliwiając ich zbadanie i dokładną identyfikację; na terenie Polski napowierzchniowe utwory skalne p. można odnaleźć w Sudetach; w osadach p. odnaleziono (gł. w Wielkim Kanionie rz. Kolorado w USA, w którym wiele odsłoniętych skał należy do najstarszych w świecie) ślady materii organicznej i bezkręgowych organizmów pierwotnych, w tym m.in. szczątki pierścienic, promienic, gąbek, jamochłonów i trylobitów; w erze p. występowały też wiciowce, sinice, bakterie i grzyby pierwotne, a także pierwotne rośliny (zielenice).

Reklama

Powiązane hasła:

PROTEROZOICZNA ERA, TILLIT, GOTYDY, EOZOIK, ALGONK, MAREALBIDY, KARELIDY, ERA PROTEROZOICZNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama