JASKINIOWE MALARSTWO

Reklama

najstarsze odnalezione przejawy artystycznej twórczości ludzkiej, powstałe na ścianach skalnych i we wnętrzach jaskiń. Malarstwo to występuje zwł. w Europie; liczne jaskinie - Francja, Hiszpania, Skandynawia, Włochy, Rosja (Ural) oraz na innych kontynentach: w Afryce, Australii, Azji (Indie), Ameryce Płn. i Płd.; pierwsze przypadkowo odkryte przykłady j.m. - Altamira w Hiszpanii (1879) i La Mouthe we Francji (1895) - pochodzą sprzed ok. 30 tys. lat. Jednym z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych zespołów j.m. są malowidła (także ryty naskalne) w jaskini Lascaux (we Francji), datowane na okres magdaleński, , odkryte 1940 (zw. Luwrem Ery Lodowcowej)i znajdującej się opodal grocie Coussac (odkrytej 2000). Dawniejsze dzieła j.m. przedstawiają gł. zwierzęta, później pojawiły się wyobrażenia ludzi, najczęściej w scenach polowań; z czasem postacie ludzkie uległy znacznemu uproszczeniu, do formy znaku, np. w wąwozie Valltorta w Hiszpanii z ok. 7500 p.n.e. Interesujące przykłady j.m. występują w Australii, m.in. nie mające w świecie odpowiedników malowidła w "stylu rentgenowskim", ukazujące w postaciach ludzi czy wizerunkach zwierząt, ryb, organy wewnętrzne i kości (ości), znakomicie też oddające ruch (Ziemia Arnhema).

Powiązane hasła:

LEKKOATLETYKA, KAPOWA JASKINIA, LIBIJSKA SZTUKA, TROIS-FRRES

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama