MORAWY

Morava

historyczna kraina we wsch. Czechach (dorzecze Morawy i górnej Odry); pierwotnie zamieszkane przez plemiona celtyckie, potem germańskie, od VI w. przez Słowian; ich zjednoczenie w IX w. pozwoliło na utworzenie Państwa Wielkomorawskiego (być może obejmowało Małopolskę z Krakowem), którego upadek z pocz. X w. wywołał rywalizację terytorialną czeską, węg. i polską; za wojen husyckich M. zostały katolickie; 1468-90 pod władzą króla węg. Macieja Korwina, po jego śmierci wróciły do Czech; od 1849 odrębny kraj cesarstwa austr.; od 1918 w Czechosłowacji, od 1993 w Czechach; ob. gęsto zamieszkany region z rozwiniętym rolnictwem i przemysłem (zwł. w miastach Brno, Ołomuniec, Ostrawa, Zlin).

Reklama

Powiązane hasła:

STARÉ MĚSTO, CHODLIK, HILDEBRAND, ŁUŻYCKA KULTURA, JAWORICKA JASKINIA, SARKANDER, JERZY Z PODIEBRADU, WIELKOMORAWSKIE PAŃSTWO, LIDICE, AUSTERLITZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama