EŁK

miasto powiatowe w woj. warmińsko-mazurskim, nad Jez. Ełckim; 55,3 tys. mieszk. (2002); przem. spożywczy, elektrotechn., odzieżowy, materiałów bud., fabryka sklejek, roszarnia lnu; węzeł kolejowy; ośr. turyst.-wypoczynkowy (stanica wodna PTTK), siedziba diecezji Kośc. Rzymskokatolickiego. Gród handl. na pograniczu ziem Jaćwingów i Prusów, zajęty XIII w. przez Krzyżaków, którzy wybudowali tu zamek (1297 i ponownie ok. 1400), odtąd pn. Lyck; prawa miejskie od 1445, od 1466 w składzie Prus Książęcych, ośr. luteranizmu; 1655 i 1656 zniszczony przez Szwedów i Tatarów; od 1657 w Brandenburgii, następnie w Prusach; w XIX w. ośr. ruchu mazurskiego (działalność H. Gizewiusza i poety M. Kajki); 1818-1975 m. powiatowe; mocno zniszczony podczas I woj. świat. w czasie walk niem.-ros. (trzykrotnie przechodził z rąk do rąk); po 1945 w Polsce; na w. na jez. Ełckim pozostałości zamku krzyżackiego; w centrum domy z XIX w., zabytkowa kolejka wąskotorowa (E.-Borzym), stała ekspozycja dawnego taboru kolejowego.

Reklama

Powiązane hasła:

EŁK, MAZURSKIE POJEZIERZE, ŁAŚMIADY, EŁCKIE JEZIORO, PROSTKI, JEGRZNIA, WYDMIŃSKIE JEZIORO, WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO, EŁCKIE POJEZIERZE, EŁK

Podobne hasła:

  • Ełk, mieszkaniec Ełku, wieś...
  • EŁK, (rz.)
  • Ełk, miasto wpn.-wsch. Polsce...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama