ŚRODKOWODUNAJSKA NIZINA

Niz. Panońska

nizina obejmująca gł. Węgry, a także Słowację, Ukrainę, Rumunię, Serbię, Chorwację i Austrię; zapadlisko tektoniczne z okresu trzeciorzędu pomiędzy Alpami, Karpatami a G. Dynarskimi, pow. ok. 100 tys. km2; przez N.Ś. płynie Dunaj i jego gł. dopływy: Cisa, Drawa i Sawa; pola uprawne, sady, winnice, pastwiska, resztki stepów (puszta).

Reklama

Powiązane hasła:

WĘGIERSKA MAŁA NIZINA, PANOŃSKA NIZINA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama