ŚRODKOWOEUROPEJSKA NIZINA

Środkowoeuropejski Niż

wielki region geogr. w Europie, rozciągający się równoleżnikowo na obszarze Francji, Belgii, Holandii, Niemiec i Polski, od płd. ograniczony pasmami starych gór i wyżyn hercyńskich, na płn. wybrzeżami M. Północnego i M. Bałtyckiego; dzieli się (od zachodu) na niziny Flandryjską, Holenderską, Niemiecką i Polską; w części płn. rzeźba młodoglacjalna, z licznymi wałami morenowymi i jeziorami, w płd. - staroglacjalna; klimat umiarkowany, na zach. o cechach oceanicznych; odwadniana przez kilka wielkich rzek, m.in. Ren, Wezerę, Łabę, Odrę, Wisłę; obszar wysoce zurbanizowany.

Reklama

Powiązane hasła:

AHRENSBURSKA KULTURA, ŚRODKOWOPOLSKIE NIZINY

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama