ŚRODKOWOPOLSKIE NIZINY

część Niżu Środkowoeuropejskiego ograniczona od płn. zasięgiem ostatniego zlodowacenia, od zach. - środk. Odrą, od wsch. - środk. Wisłą, od płd. - Sudetami i Wyż. Małopolską; obszar równinny, sieć rzek niezbyt gęsta; obejmują m.in. Niz. Śląską i Południowowielkopolską, Obniżenie Milicko-Głogowskie, Wał Trzebnicki, Niziny Mazowiecko-Podlaskie.

Reklama

Powiązane hasła:

PÓŁNOCNOMAZOWIECKA NIZINA, TRZEBNICKI WAŁ, PROSNA, PÓŁNOCNOPODLASKA NIZINA, POŁUDNIOWOMAZOWIECKIE WZNIESIENIA, POŁUDNIOWOWIELKOPOLSKA NIZINA, WIELKOPOLSKA NIZINA, WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO, WISŁA, POŁUDNIOWOPODLASKA NIZINA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama