POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE POJEZIERZA

fragment Niżu Środkowoeuropejskiego na terenie Niemiec i Polski; na płn. przylegają do Pobrzeży Południowobałtyckich , na terytorium Polski od płd. krajobrazowo odgraniczone skutkami najmłodszej fazy epoki lodowcowej; na P.P. przeważa pagórkowata rzeźba terenu ze wzniesieniami do wys. ok. 200 m; najwyższe punkty to Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim (329 m) i Dylewska Góra na Garbie Lubawskim (312 m); liczne zagłębienia i jeziora bezodpływowe; charakterystyczne szerokie i stosunkowo głębokie pradoliny (niegdyś odprowadzające wody lodowcowe), równoleżnikowo dzielące P.P. na trzy części: pierwsza, na płn. od Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, mieści Pojezierze Zachodniopomorskie, Wschodniopomorskie, Południowopomorskie i Chełmińsko-Dobrzyńskie; druga, pomiędzy Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką i Pradoliną Warciańsko-Odrzańską zawiera Pojezierze Lubuskie i Wielkopolskie; trzecia, na płd. od Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, obejmuje Pojezierze Leszczyńskie i Wzniesienia Zielonogórskie.

Reklama

Powiązane hasła:

POMORSKIE WOJEWÓDZTWO, POŁUDNIOWOPOMORSKIE POJEZIERZE, ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO, ZACHODNIOPOMORSKIE POJEZIERZE, POMORSKIE POJEZIERZE, TORUŃSKO-EBERSWALDZKA PRADOLINA, KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO, WSCHODNIOPOMORSKIE POJEZIERZE, WIELKOPOLSKIE POJEZIERZE, CHEŁMIŃSKO-DOBRZYŃSKIE POJEZIERZE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama