BUG

rzeka na Ukrainie, Białorusi i w Polsce; lewy dopływ Narwi (do 1962 traktowana jako pr. dopływ Wisły); dł. 772 km (z tego 363 km graniczne, 224 km bezpośrednio w Polsce); pow. dorzecza 39 420 km2; źródła na Wyż. Podolskiej na Ukrainie; płynie przez Wyż. Zachodniowołyńską, Polesie Wołyńskie, Polesie Podlaskie, pod Terespolem skręca na płn.-zach. i płynie przez Niz. Południowopodlaską, dalej Niz. Środkowomazowiecką, uchodzi do Jez. Zegrzyńskiego naprzeciw Serocka; rozpiętość stanu wód dochodzi 5 m; gł. dopływy: Pełtew, Sołokija, Bukowa, Huczwa, Uherka, Włodawka, Krzna, Liwiec (lewe), Ług, Muchawiec, Leśna, Nurzec (prawe); żeglowna w środk. i dolnym biegu; połączona z Prypecią kanałem (Królewskim) Dniepr-Bug; w dolnym biegu meandruje; w dolinie B. liczne starorzecza; gł. msc. nad B. - Włodawa, Brześć, Terespol, Drohiczyn, Brok, Wyszków; w dolinie B. na obszarze Wysoczyzny Siedleckiej i Międzyrzecza Łomżyńskiego - Nadbużański Park Krajobrazowy, utworzony 1994.

Reklama

Powiązane hasła:

LIWIEC, WISŁA, RAWA RUSKA, WOŁYNIANIE, WOŁYŃ, BRZEŚĆ, NURZEC, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. WODY, MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO, WYSOKIE MAZOWIECKIE

Podobne hasła:

  • Bug, zakole Buga ( albo :...
  • Bug, rzeka wUkrainie iwsch.(...)
  • Euroregion Bug, – utworzony 29 września...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama