Reklama

AUTOPORTRET

Reklama

w malarstwie, grafice, rzeźbie portret własny artysty, często psychologiczna autorefleksja artysty bądź autokarykatura; znany od czasów staroż. (np. autoportret Fidiasza na tarczy Ateny Partenos), rozpowszechnił się w późnym średniowieczu oraz w renesansie (A. Dürer, Leonardo da Vinci, Giorgione), popularny we wszystkich następnych okresach (Rembrandt, van Dyck, van Gogh, w Polsce - J. Malczewski); najczęściej a. przedstawiają artystę z atrybutami sztuki, z rodziną, przy pracy (przy sztalugach, wykonującego rzeźbę itp.).

Powiązane hasła:

ŁEMPICKA, ORŁOWSKI, PORTRET, ENSOR James

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama