CERAMIKI WSTĘGOWEJ KŁUTEJ KULTURA

(archeol.) kultura neolityczna, rozwijająca się w 1. połowie V tysiąclecia p.n.e. na terenie Czech, Śląska, wsch. Niemiec oraz części Bawarii i Austrii; ludność zajmowała się rolnictwem i hodowlą; nazwa od sposobu zdobienia naczyń glinianych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama