Reklama

IMPERIUM RZYMSKIE

Imperium Romanum

określenie używane w pismach Cezara i Cycerona na określenie całości administracyjnej i terytorialnej państwa rzymskiego. W czasach cesarstwa nazwa I.R. przyjęła się jako nazwa terytorium podległego władzy Rzymu; największe rozmiary osiągnęło ono w II w. n.e.; w nowożytnej historiografii terminu I.R. używa się zarówno w odniesieniu do epoki cesarstwa, jak i republiki w okresie podbojów pozaitalskich.

Reklama

Powiązane hasła:

SOLID, NUMIDIA, NICEA, JORDANIA, STYLICHON, HADRIANA MUR, SENEKA MŁODSZY, ŁACIŃSKI JĘZYK, NIEMCY, KAMPANIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama