AJSCHYLOS

Eschyl (525-456 p.n.e.)

poeta gr., twórca klasycznej tragedii; należał do arystokracji ateńskiej, brał udział w bitwie pod Maratonem; 13 razy zwyciężał w agonach tragicznych. W twórczości A., inspirowanej eposem Homera i poematami cyklicznymi, dominowała tematyka moralno-etyczna, problem winy i kary, los człowieka wobec woli bogów, cierpienie; A. wprowadził do tragedii drugiego aktora i zróżnicowanie masek; napisał ok. 70 tragedii i 20 dramatów, z których zachowało się 7 (m.in. Błagalnice, Persowie, Prometeusz skowany, Siedmiu przeciw Tebom) i ok. 400 fragmentów. Wywarł duży wpływ na twórczość Sofoklesa i Eurypidesa, budził żywe zainteresowanie w XVIII w., a także wśród romantyków (G. Byron, P. Shelley, J. Keats).

Reklama

Powiązane hasła:

TURYN, KASPROWICZ, TEMIDA, ŁABĘDZI ŚPIEW, CHÓR, ELEUZYNIE, ESCHYL, ELEKTRA, DRAMAT, SOFOKLES

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama