Reklama

ÉCOLE DE PARIS

Szkoła Paryska

Reklama

termin wprowadzony 1924 przez A. Ozenfanta dla określenia zjawisk zachodzących w paryskim środowisku artystów-cudzoziemców, którzy od pocz. XX w. tłumnie napływali do stolicy Francji, aby poznać najnowsze prądy i style w sztuce; pierwsza duża grupa artystów obcego pochodzenia zawiązała się w Paryżu w związku z powstaniem i rozwojem kubizmu (1907-14): Hiszpanie - P. Picasso, J. Gris, Polak L. Marcoussis, Holender P. Mondrian, Węgier A. Reth, Meksykańczyk D. Rivera- jako przedstawiciele malarstwa - oraz rzeźbiarze: Rosjanie - O. Zadkine, A. Archipenko- i Rumun C. Brăncusi. Inną grupę tworzyli artyści zbliżeni do ekspresjonizmu: Włoch A. Modigliani, Polacy: T. Makowski, E. Zak, L. Gottlieb, M. Kisling, M. Muter, Rosjanie: M. Chagall, Ch. Soutine, Norweg P. Krohg, Japończyk L. Foujita. Do grona surrealistów należeli z kolei m.in. G. de Chirico, J. Miró, M. Ernst, S. Dali. Międzynarodowy skład miała też grupa abstrakcjonistów(Cercle et Carré i Abstraction-Création), m.in. kubańsko-franc. pochodzenia F. Picabia, Czech F. Kupka, Holender P. Mondrian. W latach 30. do Paryża przybywali artyści, którzy prześladowani przez władze hitlerowskie musieli emigrować z Niemiec (M. Beckmann, L. Feininger, W. Kandinsky). We wszystkich grupach zaznaczyła się też widocznie działalność Francuzów; po II woj. świat. w É. de P. silne były nurty surrealizmu, ekspresjonizmu i abstrakcjonizmu; w Paryżu działali M.E. Vieira da Silva, S. Poliakoff, V. Vasarely, Wols, Zao-Wou-Ki, A. Magneli, H. Hartung. Od 1954 Galerie Charpentier urządzała coroczny Salon de l'École de Paris.

Powiązane hasła:

EKSPRESJONIZM, POLSKA. SZTUKA. OKRES MIĘDZYWOJENNY, PASCIN, ZAK, ŻYDOWSKA SZTUKA, MAKOWSKI, SOUTINE, KISLING, ZADKINE, FRANCUSKA SZTUKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama