Reklama

NOWOSIELSKI

Jerzy (1923-2011)

Malarz, czł. II Grupy Krakowskiej, 1956 reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji; prof. ASP w Łodzi (1957–62), kier. katedry malarstwa krakowskiej ASP (1962-92); twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej(Podwójny portret, Toaleta, Martwa natura fantastyczna); jego niepowtarzalny styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności; ikoniczność jego malarstwa o tematyce sakralnej polega na przywołaniu mistyki ruskich lub bizantyjskich ikon oraz na geometrycznych podziałach wyodrębniających centrum i pobocze kompozycji. Jest autorem licznych polichromii w kościołach (m.in. w kośc. św. Ducha w Nowych Tychach, kośc. w Wesołej k. Warszawy, cerkwi w Hajnówce i w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie); zajmuje się też malarstwem abstrakcyjnym i scenografią; autor esejów Inność prawosławia, rozmówca Z. Podgórca w tomach Wokół ikony, Mój Chrystus; laureat Nagrody im. A. Jurzykowskiego (1981), Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury (1994), zał. Fundacji Nowosielskich (1996); dr h.c. UJ. 2010 laureat przyznawanej przez PAU nagrody im. Jerzmanowskich. Zmarł 21 lutego 2011.

Powiązane hasła:

GRUPA KRAKOWSKA, TYCHY, POLSKA. SZTUKA. SZTUKA PO 1945

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama