FORMIŚCI

pocz. Ekspresjoniści Polscy

Reklama

awangardowe ugrupowanie artystyczne, zał. 1917 w Krakowie przez A. i Z. Pronaszków oraz T. Czyżewskiego, do jego członków zaliczali się: L. Chwistek, L. Dołżycki, H. Gotlib, J. Hrynkowski, J. Hulewicz, J. Mierzejewski, T. Niesiołowski, W. Skoczylas, K. Winkler, S.I. Witkiewicz i A. Zamoyski, później dołączyli artyści z Warszawy i Lwowa. Pierwsza wystawa w Krakowie 1917, następne w Krakowie, Lwowie, Poznaniu; udział w wystawie Jeune Pologne w Paryżu; szeroka działalność publicystyczna (własne pismo "Formiści", także na łamach "Masek" oraz publikacje książkowe - np. S.I. Witkiewicz Nowe formy w malarstwie), odczyty, wieczory poezji i pokazy tańca "formistycznego". F. głosili prymat formy i jej konstrukcji w sztuce; opowiadali się za kubizmem, ekspresjonizmem i futuryzmem; przeciwstawiali się naturalizmowi; głosili przewagę intelektu nad uczuciowością, dążyli do stworzenia wielkiego stylu narodowego. Ugrupowanie rozpadło się 1922-24.

Powiązane hasła:

EKSPRESJONIZM, PRONASZKO, ZAMOYSKI, CZYŻEWSKI Tytus, WINKLER, WITKIEWICZ, POLSKA. SZTUKA. OKRES MIĘDZYWOJENNY, , NIESIOŁOWSKI, POLSKA. SZTUKA. MODERNIZM, MŁODA POLSKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama