Reklama

AMERYKI POŁUDNIOWEJ MUZYKA

(muz. 1)

ludowa obejmuje folklor muz. Indian i czarnoskórych mieszkańców Ameryki Płd.; w obydwu kręgach silne są wpływy muzyki hiszp. i portugalskiej. Najbardziej prymitywną jest kultura muz. Indian brazylijskich (bębny magiczne), mieszkańców rezerwatów w Wenezueli i na Ziemi Ognistej. W czasach przedkolonialnych szczególnie wysoko stała kultura muz. Inków (jej skąpe ślady przetrwały do dziś w Peru, Ekwadorze i Boliwii); podstawowymi formami muz. inkaskiej były pieśni dworskie i obrzędowe, a także związane z uroczystościami rodzinnymi (śluby, inicjacje, pogrzeby); muzyka Inków wykazuje zaskakujące podobieństwa do orientalnej (m.in. operowanie ograniczoną liczbą modeli melodycznych); gł. instrumenty to flet prosty, fletnia Pana wykonana z gliny, wielkie trąby (znane do dziś), rogi, łuki muz. oraz rozmaite idiofony i membranofony (m.in. dwa typy bębnów). W folklorze współcz. ludów Ameryki Płd. zachowało się także wiele dawnych pieśni pracy, tańców (m.in. znane huainito) z licznymi figurami kołowymi. Murzyni w Ameryce Płd. - w odróżnieniu od Czarnych z USA - zachowali w znacznym stopniu oryginalny charakter swojej muzyki, w czym m.in. pomogło kultywowanie dawnych wierzeń (Gujana, Trynidad) i języka; niespotykane gdzie indziej instrumenty towarzyszą tu obrzędom magicznym (kult umarłych, wywoływanie deszczu); podobną funkcję mają znane w głębi kontynentu pieśni szamańskie (Wenezuela, Chile). Murzyńska m. A. Płd. charakteryzuje się silnym pulsowaniem rytmicznym (dwumiarowym); w Brazylii charakterystycznym tańcem jest samba, której wykonywanie stanowi przedmiot osobnych studiów (słynne szkoły samby), aczkolwiek sam taniec wywodzi się z Afryki (Kongo, Angola); szczególną odrębność wykazuje muzyka ludowa Wenezueli (m.in. typowy dla tego regionu taniec joropo). Europejskie tradycje muz. w interesujący sposób połączyły się z elementami autochtonicznymi, szczególnie w obrębie muzyki tanecznej i rozrywkowej (tango argentyńskie, rumba, yaravi, bolero brazylijskie); fascynacje rodzimymi tradycjami ujawniają się we współcz. nurtach jazzu i rocka (tzw. ethnic music); w folklorze muz. Ameryki Płd. silne jest oddziaływanie renesansu i baroku hiszp. (fandango, saltarello, różne odmiany pieśni kośc.).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama