Reklama

ARCADELT

Jacob (1505-67)

kompozytor niderlandzki pochodzenia franc. lub flamandzkiego; związany początkowo z dworami w Wenecji i Florencji; prawdopodobnie czł. kapeli papieskiej w Rzymie; od 1551 we Francji, gdzie należał do kapeli królewskiej; jeden z pierwszych twórców madrygałów (zachowało się ich 200), mszy, chansons, psalmów, motetów, pieśni.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama