Reklama

POPULARNA MUZYKA

rozrywkowa muzyka, pop-music, pop

określenie muzyki, która nie będąc częścią "wysokiej" kultury muz., nie stanowi zarazem folkloru; jej wyodrębnienie odwołuje się do rozwarstwienia poziomów obiegu dzieła muzycznego, odbijającego zróżnicowanie jego stylów odbioru (analogiczne poziomy wyodrębnia się także w socjologii literatury, mówiąc o "literaturze popularnej"); wprowadzenie tego pojęcia łagodziło ostrość dawnego podziału na kulturę "wysoką" i "niską", wulgarną; znaczenie terminu m.p. wzrosło szczególnie w okresie umasowienia kultury; w modelu kultury masowej mieści się twórczość uprawiana przez profesjonalnych artystów-muzyków, przeznaczona dla "przeciętnie" przygotowanych odbiorców; jej gł. funkcją jest dostarczanie rozrywki "społeczeństwu masowemu" o homogenicznych preferencjach i gustach. Początków m.p. można szukać w średniowiecznych widowiskach jarmarcznych, pieśniach wędrownych minstreli, tańcach wykonywanych w trakcie festynów; ten typ muzyki upowszechnił się w XVII-XIX w., jednak najszybciej m.p. rozwijała się w XX w., dzięki udoskonaleniu mediów elektronicznych (radio, telewizja, kasety magnetofonowe i płyty gramofonowe). Typowymi dla XIX-wiecznej m.p. były wodewil i operetka, zawierające łatwe do powtórzenia, proste melodie, które - zyskawszy samodzielność - dały początek przebojom piosenkarskim; później m.p. zdominowały inne, znane wcześniej gatunki: piosenka, musical. Odrębną grupę kompozycji klasyfikowanych jako m.p. stanowią melodie taneczne, zyskujące szybko popularność, dzięki powstawaniu mód (walc, kankan, tango, charleston, boggie, rock and roll, twist, hoola-hoop, madison, lambada), obejmujących także sposób ubierania się i pewne obyczaje typowe dla subkultur (np. taniec pogo dla punków); m.p. jest kształtowana zarówno przez wpływ muzyki poważnej, jak folkloru wiejskiego i miejskiego (np. powstanie ang. opery żebraczej), jazzu (gł. swingu, be-bopu, soulu, bluesa) i kabaretu. W krajach obozu radzieckiego w latach 50. narzucono wzorzec m.p. opartej na tzw. pieśni masowej; w Polsce po 1956 w m.p. pojawiły się wpływy piosenki satyrycznej i literackiej; najbardziej intensywnie pol. m.p. rozwijała się w latach 70., wraz z narzuconym przez telewizję paternalistyczno-optymistycznym wzorcem masowej rozrywki oraz od początku lat 90., na co wpłynął rozwój prywatnych firm fonograficznych oraz udoskonalenie techniki nagrań dźwiękowych i telewizyjnych.

Reklama

Powiązane hasła:

JOHN, ROZRYWKOWA MUZYKA, POP, POP-MUSIC, SHOW BUSINESS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama