ABSURDU TEATR

nurt dramaturgii lat 50. XX w. (termin utworzony przez ang. krytyka M. Esslina), odbijający kryzys świadomości człowieka współcz., zdefiniowany przez A. Camusa w Micie Syzyfa (1942), wyraźny wpływ na ukształtowanie t.a. miała też proza F. Kafki i J. Joyce'a oraz tradycja surrealizmu; t.a. w odpowiedzi na kostniejące konwencje teatralne odwoływał się do prowokacji, groteski, a nawet farsy; za jego zapowiedź uważa się A. Jarry'ego (1895), a za pierwszą (i najbardziej charakterystyczną) manifestację - (1952) S. Becketta; do dramaturgów t.a. zalicza się również: A. Adamova, E. Ionesco, J. Geneta, F. Arrabala, B. Viana, H. Pintera, E. Albee'go, A. Kopita, w Polsce wczesne utwory S. Mrożka.

Reklama

Powiązane hasła:

ARRABAL Teran Fernando, AMERYKAŃSKA LITERATURA, AYMÉ Marcel, JARRY, AMALRIK, CARROLL Lewis, LENICA, ALBEE Edward Franklin

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama