"LABORATORIUM"

teatr Jerzego Grotowskiego, zał. 1959 w Opolu pn. "Teatr 13 Rzędów", przeniesiony 1964 do Wrocławia pn. "Teatr Laboratorium 13 Rzędów", a później pn. "Instytut Badań Metody Aktorskiej. Laboratorium"; określany jako "teatr ubogi", tzn. realizowany wyłącznie w relacji aktor-widz, bez ozdobników w rodzaju scenografii, muzyki itp.; koncepcja zrodzona przy współpracy z krytykiem L. Flaszenem, realizowana przez stały zespół aktorski (m.in. R. Cieślak, Z. Cynkutis, A. Jahołkowski), opisana w szeregu prac teoretycznych i manifestów, m.in. Ku teatrowi ubogiemu; ważniejsze spektakle: Książę Niezłomny wg J. Słowackiego, Akropolis do słów S. Wyspiańskiego (przygotowane wspólnie z J. Szajną), Apocalypsis cum figuris (na podst. cytatów m.in. z i utworów F. Dostojewskiego, T. Eliota, S. Weil); występy na wszystkich kontynentach; liczne naśladownictwa w traktowaniu warsztatu aktorskiego; znaczny wpływ na kształt teatru współczesnego na świecie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama