AWANGARDA KRAKOWSKA

grupa poetów i krytyków skupiona wokół krakowskiego pisma (1922-27); należeli do niej m.in. T. Peiper, J. Przyboś, J. Kurek; A.K. ukształtowała ideał poezji służebnej wobec cywilizacji techn., kładła nacisk na metaforę; odcinała się od tradycji Młodej Polski, futuryzmu i ekspresjonizmu a także od skamandrytów; źle odbierana przez większość krytyków i publiczność wywarła jedynie nieznaczny wpływ na poezję dwudziestolecia międzywojennego.

Reklama

Powiązane hasła:

BRZĘKOWSKI Jan, , KUREK, PRZYBOŚ, PIWOWAR, PEIPER, KWADRYGA, , FLUKOWSKI Stefan, POLSKA. LITERATURA. 1918-39

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama