Reklama

MIŁOSZ

Czesław (1911-2004)

Reklama

poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki; 1980 nagroda Nobla w dziedzinie literatury; syn inżyniera drogowego, studiował na uniw. w Wilnie; w wieku 21 lat debiut tomem wierszy Poemat o czasie zastygłym; w tym okresie prezentuje poglądy socjalistyczne i zarazem przewodzi katastroficznej grupie literackiej (Żagary), która głosi koniec cywilizacji; w czasie okupacji współpracuje z ruchem oporu, publikuje w podziemiu tłumaczenia i własne wiersze (Pieśń niepodległa); 1945 wydaje zbiór wierszy Ocalenie, praca w służbie dyplomatycznej; 1951 występuje o azyl polityczny we Francji, 1960 emigruje do USA (obywatelstwo od 1970), prof. w Berkeley; jego najbardziej znaną na świecie książką jest studium Zniewolony umysł (1955), opisujące proces godzenia się intelektualistów z systemem komunistycznym; jego poezja odznacza się klasyczną formą oraz tematyką z pogranicza filozofii i polityki (Miasto bez imienia, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Dalsze okolice); w Traktacie poetyckim podejmuje próbę obrony poezji w historii polskiej po 1918; poza tym m.in. autobiograficzna Rodzinna Europa i Rok myśliwego, powieści Dolina Issy, Zdobycie władzy, Traktat teologiczny , dzieje literatury polskiej oraz przekłady biblijnych psalmów i poezji anglosaskiej (Szekspir, Milton, Eliot, Yeats); 2002 Nagroda Nike za książkę Piesek przydrożny; 2004 dwa tomy wspomnieniowo-eseistyczne Spiżarnia literacka, O podróżach w czasie; dr h.c. wielu uniwersytetów (m.in. UJ, KUL, Harvardu, New York University, Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie), odznaczony Orderem Orła Białego; przy protestach radykalnych środowisk nacjonalistycznych, pochowany w krypcie zasłużonych kościoła Paulinów na Skałce w Krakowie. 2011 obchodzony będzie w Polsce jako Rok Miłosza.

Powiązane hasła:

SYMBOLIZM, UNIWERSYTET KALIFORNIJSKI, WAŃKOWICZ, NEOKLASYCYZM, POLSKA. LITERATURA. LATA 1949-55, NOBLA NAGRODA LITERACKA, , HAIKU, PSALM,

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama