Reklama

AŁTAJSKIE LUDY

ludy tureckie, mongolskie i mandżursko-tunguskie, które z siedzib we wsch. Mongolii i Mandżurii w kilku falach migracji (zakończonych w XIII w.) rozprzestrzeniły się na terenach od Europy Wsch. i Azji Mniejszej po Azję Środk.; ob. zamieszkują Chiny, Mongolię, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Azerbejdżan, Rosję, Iran i Turcję; do XIX w. gł. reprezentanci koczowniczych kultur pasterskich, z czasem przyjęli osiadły tryb życia zajmując się rolnictwem.

Reklama

Powiązane hasła:

TENGRI, HUNOWIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama