Reklama

KAMPINOS

wieś gminna w woj. mazowieckim na styku Kotliny W-wskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej, na skraju Puszczy Kampinoskiej, na zach. od Warszawy (powiat warszawski zachodni); 740 mieszk. (2000); średniowieczne grodzisko z X-XI w.; 1377 wzmiankowany jako Białe Miasto, prawa miejskie 1414-1557; K. i jego okolice były terenem walk powstańczych 1863-64; w czasie okupacji hitlerowskiej rejon aktywności partyzanckiej AK, AL, BCh.; ośr. turystyczny; drewniany kościół z XVIII w., klasycystyczny dwór z 1. poł. XIX wieku, mogiły powstańców z 1863 i żołnierzy Armii "Poznań" i "Pomorze" z 1939.

Reklama

Podobne hasła:

  • GOLKA, Tadeusz, ps. Stefan (1914-44)...
  • PUCHALSKI, Włodzimierz (1908-79)...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama