Reklama

DAGESTAN

republika w składzie Federacji Rosyjskiej, dawna Dagestańska Autonomiczna Republika Radziecka; położona nad M. Kaspijskim; zaliczana do tzw. republik kaukaskich; pow. 50,3 tys. km2; 1,8 mln mieszk. (1990); stolica Machaczkała; ukształtowanie powierzchni gł. górzyste, najw. szczyt Bazar Diuzi (4466 m); roślinność stepowa, zaledwie 9% powierzchni zajmują lasy; klimat umiarkowany, ciepły, suchy; najw. rzeki: Terek, Kuma, Sułak, Samur; złoża ropy naftowej i gazu ziemnego; przem. maszynowy, chem., włókienniczy, materiałów bud., drzewny; uprawa kukurydzy, pszenicy, słonecznika, winorośli, drzew owocowych; hodowla owiec i bydła; rybołówstwo i przetwórstwo ryb; historycznie D. należał do Albanii Kaukaskiej, następnie do chanatu chazarskiego, a potem do Mongołów; w XVI w. walki o D. między Turcją a Persją; XVIII w. rozpad na drobne państewka; 1813 przyłączony do Rosji; od 1921 w składzie Ros. FSRR jako autonomiczna republika; od 1992 w składzie Federacji Rosyjskiej; sąsiaduje od płd.-wsch. z Czeczenią, której partyzanci mają tutaj swoje bazy, przeprowadzając liczne zamachy na stacjonujących tu Rosjan (ataki coraz częściej są dziełem samych Dagestańczyków). Od pocz. XXI w. jeden z najmniej spokojnych regionów Rosji.

Reklama

Powiązane hasła:

DAGESTAŃSKIE JĘZYKI, ZAKAUKASKI KOMISARIAT, NOGAJSKI STEP, CHAZAROWIE, KUMYCY, SHAMIL, CZECZENI, BUJNAKSK, DERBENT, LEZGINI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama