Reklama

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Reklama

państwo w zach. Afryce, nad Zat. Gwinejską; graniczy z Liberią, Gwineą, Mali, Burkina Faso, Ghaną; pow. 322 463 km2; 18,9 mln mieszk. (2004); stol. Jamusukro, 192 tys. mieszk., gł. miasta: Abidżan (siedziba rządu) - 2,8 mln mieszk., Bouaké, Gagnoa, Daloa; j. urzędowy: francuski, nadto djula, kwa, gur, mande, inne liczne dialekty; jednostka monetarna: 1 frank CFA = 100 centymów; PKB na 1 mieszk. 1400 dol. (2001).

LUDNOŚĆ. Skład etniczny mocno zróżnicowany: 23% Baule, 18% Bete, 15% Senufo, 14% Agni-Aszanti, 11% Malinke, 10% Kru, nadto Mande, Dan Gouro, Kouba, Fulbe - łącznie ok. 60 grup etnicznych oraz 60 tys. Europejczyków, gł. Francuzów; wg UNHCR (1994) ponadto ok. 250 tys. imigrantów z Liberii, 200 tys. z Ghany, 100 tys. z Libanu i Syrii; w miastach 40% ludności; gęstość zaludnienia 59 osób/km2; b. wysoki przyrost naturalny - 37‰; niska przeciętna dł. życia: mężczyźni - 50 lat, kobiety - 53 lata; 46% analfabetów; wyznania: 60% animiści, 20% muzułmanie, 20% chrześcijanie - gł. katolicy.

USTRÓJ. Republika prezydencka od 1960; parlament jednoizbowy (Zgromadzenie Nar.), 175 czł., wybory co 5 lat; głową państwa prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat; system wielopartyjny; kraj dzieli się na 49 departamentów (z własnymi parlamentami) i 129 okręgów.

WARUNKI NATURALNE. Ukształtowanie pow. w przeważającej części pagórkowate, na płn.-zach. masyw górski Nimba (wys. do 1752 m), na płd. aluwialna niz. nadbrzeżna; wybrzeże dł. 500 km, słabo rozczłonkowane, na zach. trudno dostępne, skaliste, na wsch. płaskie z licznymi mierzejami i lagunami. Klimat na płd. równikowy, wybitnie wilgotny, z całorocznymi opadami (1500-2300 mm), na płn. podrównikowy z porą suchą (XI-II), podczas której wieje harmattan, średni roczny opad 1000-1800 mm; średnia roczna temp. 25-28C; gęsta sieć rzeczna, gł. rz.: Bandama, Komoe, Sassandra, Kawalla; w świecie roślinnym na płn. i w części środk. dominują sawanny i lasy sawannowe, na płd. wiecznie zielone lasy równikowe, mocno zdegradowane (zajmują 22% pow.); na wybrzeżu namorzyny; świat zwierzęcy reprezentują m.in. słonie, hipopotamy, hieny, szakale, liczne gat. ptaków; 6% pow. pod ochroną, parki nar. Komoé i Ta wpisane na Listę UNESCO.

GOSPODARKA nieźle rozwinięta, podstawą rolnictwo, uprawa kakaowca (32% produkcji światowej, 1 miejsce w świecie w produkcji ziarna kakaowego), kawy, trzciny cukrowej, palmy kokosowej, jamsu, ryżu, kukurydzy, manioku, prosa, sorga, roślin strączkowych, bananów, ananasów, kauczukowca, bawełny; hodowla owiec, kóz i bydła mniejszego znaczenia, podobnie eksploatacja mocno przetrzebionych lasów; rybołówstwo (m.in. tuńczyk na eksport); wydobycie ropy naft., złota, diamentów, boksytów; w mniejszym stopniu (mimo bogatych zasobów) rud żelaza, manganu, miedzi, uranu; rozwinięty przem. spoż. (produkcja kakao, kawy, konserw rybnych, oleju), montownie samochodów, rowerów, radioodbiorników i telewizorów, rafineria ropy naft. w Abidżanie, przem. cementowy, włók., drzewny, obuwniczy; rosnące znaczenie turystyki; wyniki gospodarcze poniżej możliwości, wg MFW konieczna reforma rolna (ob. państwo subwencjonuje latyfundialne plantacje), prywatyzacja gospodarki, ograniczenie interwencjonizmu państwa; sieć komunikacyjna słaba, jedna linia kol. z Abidżanu do Wagadugu (w Burkina Faso), 68 tys. km dróg kołowych, ale w niewielkim procencie utwardzonych; od 1958 uniw. w Abidżanie; gł. porty morskie: Abidżan, San Pedro, Sassandra, Tabou; lotnicze - Port Bouet, Bouaké.

HISTORIA. W średniowieczu część płn. terytorium W.K.S. pod wpływem wielkich sąsiednich państw (Ghany, Sudanu Zach., Mali, Songhaju); od XI w. istniało tu m. Kong, będące ważnym ośr. handlowym; ok. 1470 na wybrzeżu pojawili się Portugalczycy, po nich w XVI w. Anglicy i Holendrzy, 1637 Francuzi, którzy założyli Grand-Bassam - faktorię handlu kością słoniową (stąd nazwa państwa) i niewolnikami oraz fort Assinie; równolegle uformowało się silne królestwo Diula-Kong, które sięgało po zakole Czarnej Wolty i dolne Komoe; ok. 1830 ekspansja Francuzów sięgnęła terenów płn. obecnego obszaru W.K.S., 1842 Francuzi zajęli strefę lagunową wybrzeża, 1893 utworzono franc. kolonię W.K.S., rozpoczynając intensywną eksploatację bogactw naturalnych, zwł. wydobycie złota i diamentów, zapoczątkowano też plantacyjną uprawę kakaowca (na pocz. XXI w. jego plantacje stanowią podstawę gospodarki kraju)i kawy; 1904 W.K.S. włączono do Franc. Afryki Zach., do 1915 trwał opór zbrojny ludności płn. części kraju, wchodzącej wcześniej w skład państwa plemienia Malinke, rządzonego przez Samory Toure’a; po II woj. świat. dążenia niepodległościowe nasiliły się, 1945 powstała Partia Demokratyczna W.K.S. domagająca się suwerenności; Francuzi podjęli program modernizacji kraju (szereg wielkich inwestycji, m.in. wydrążenie kanału łączącego lagunę Abidżan z morzem i budowa linii kolejowej Abidżan-Niger); 1957 - uzyskanie statusu czł. stowarzyszonego EWG, 1958 autonomia w ramach Wspólnoty Franc., 1960 niepodległość; pierwszym prezydentem Félix Houphouët-Boigny (1960-93) - przywódca Partii Demokratycznej, który związał się polit. z państwami Zachodu, utrzymując bliskie stosunki zwł. z Francją; 1961 przystąpienie do OJA, nadto w latach 60. udział w tworzeniu grupy Brazaville, Monrovia, Zw. Państw Afryki i Madagaskaru; rządy Houphouët-Boigny jakkolwiek o charakterze autorytarnym (system monopartyjny) przyczyniły się do stabilizacji państwa i rozwoju gospodarczego kraju, który stał się najbogatszym państwem regionu; od 1985 pod naciskiem zewn. powolna liberalizacja ustroju, m.in. dopuszczenie opozycji do wyborów; po śmierci dyktatora wybuch waśni etnicznych i religijnych, prezydentem H. Konan-Bédié, obalony 1999 przez przewrót wojskowy (Laurenta Gbagbo); gł. linia konfliktów przebiega między zamieszkującymi północ kraju ubogimi imigrantami z państw sąsiednich, których osadnictwo jako robotników rolnych Boigny popierał (dziś stanowią 1/3 mieszkańców kraju), a chrześcijańskim bogatym południem (gł. ludy Bete), które pozbawiło praw wyborczych przybyszów (w większości muzułmanów); IX 2002 rebelianci z północy zajęli miasta Abidżan i Man, wkrótce wyparci zostali przez wojsko; stan chaosu pogłębiło wystąpienie przeciw rządowi także chrześcijan z zach. części kraju; porozumienie L. Gbagbo z rebeliantami podpisane na pocz. 2003 w Paryżu wkrótce zostało zerwane. 2010 udało się doprowadzić do pierwszych od lat wyborów prezydenckich: wg komisji wyborczej wygrał je przywódca opozycji, muzułmanin Alassane Ouattara. Przychylna Gbagbo Rada konstytucyjna nie zatwierdziła jednak wyników ze wzgledów formalnych.

Powiązane hasła:

ASZANTI LUD, JAMUSUKRO, DALOA, WASSULU, NIMBA, BOUAKÉ, SASSANDRA, CÔTE D, SENUFOWIE, BANDAMA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama