ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ

ZWZ, kryptonimy SSS, PZP

konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona I 1940 z przekształcenia Służby Zwycięstwu Polski w celu prowadzenia walki z okupantem i odbudowy państwa pol.; do VI 1940 na czele ZWZ stała Komenda Gł. z siedzibą w Paryżu (komendant gł. - gen. K. Sosnkowski), w rzeczywistości działalnością ZWZ kierowano z kraju (komendant - gen. S. Rowecki "Grot"), gdzie VI 1940 utworzono Komendę Gł. ZWZ; Związek zajmował się rozbudową organizacji, szkoleniem i opracowywaniem planów przyszłego powstania; dla prowadzenia bieżącej akcji dywersyjnej i sabotażowej wyodrębniono Związek Odwetu, za propagandę odpowiedzialne było Biuro Informacji i Propagandy; struktura ZWZ obejmowała 6 obszarów: nr 1 - Warszawa, 2 - Białystok, 3 - Lwów, 4 - Kraków, 5 - Poznań, 6 - Toruń; III 1940 wyznaczono komendantów okupacji: niem. - gen. Roweckiego, sowieckiej - gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego (aresztowany przed objęciem funkcji); na terenach okupacji radzieckiej działalność ZWZ była słabsza wskutek aresztowań przez NKWD; IX 1941 uznany za część Sił Zbrojnych RP; 1942 liczył kilkadziesiąt tys. żołnierzy; 14 II 1942 przemianowany na Armię Krajową.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-45, POLICJA GRANATOWA, , SZENDZIELARZ, PASZKIEWICZ, KARCZ, ZWZ, ALBRECHT, TATAR, SOSNKOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama