CHRUSZCZOW Nikita S.

(1894-1971)

Reklama

działacz partyjny i państwowy ZSRR; 1934-64 czł. KC KPZR; 1939-64 czł. Biura Politycznego; 1935-38 i 1949-53 I sekretarz Komitetu Moskiewskiego; 1938-49 I sekretarz KC KP Ukrainy; od 1953 I sekretarz KC KPZR; od 1958 równocześnie premier ZSRR; zapoczątkował proces destalinizacji (XX Zjazd KPZR, 1956), uwolnił wielu więźniów Gułagu, ograniczył uprawnienia służb specjalnych; w polityce zagr. doprowadził do ocieplenia stosunków z państwami zach. (mimo incydentu z amer. samolotem szpiegowskim U-2), wycofał wojska radzieckie z Austrii; X 1956 przedsięwziął interwencję zbrojną na Węgrzech; podobna kilka dni wcześniej groziła Polsce (niebezpieczeństwo zażegnała m.in. rozmowa z obejmującym właśnie władzę W. Gomułką); 1962 próbował umieścić rakiety jądrowe na Kubie; 1964 zwolniony z wszelkich funkcji z powodu "subiektywizmu i woluntaryzmu w kierowaniu partią".

Powiązane hasła:

POLSKI PAŹDZIERNIK 1956, CAMP DAVID, EISENHOWER Dwight David, BUŁGANIN Nikołaj A., ASTANA, KOMUNISTYCZNA PARTIA ZWIĄZKU RADZIECKIEGO, ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH, STALINIZM, GOMUŁKA, PROCESY POLITYCZNE W ZSRR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama