KABALEWSKI

Dymitr B. (1904-87)

rosyjski kompozytor i pedagog; prof. koserwatorium w Moskwie; twórca wielu oper (m.in. Colas Breugnon, Siostry, Rodzina Tarasa), 4 symfonii i poematów symfonicznych (Romeo i Julia, Wiosna), koncertów fortepianowych i skrzypcowych, utworów fortepianowych, kompozycji kameralnych; w okresie II woj. świat. pisał wielkie formy wokalno-instrumentalne o patetycznej treści, sławiące walkę z faszyzmem (kantaty, m.in. Wielka ojczyzna, Pieśń jutra, wiosny i pokoju; oratorium List do XXX wieku); liczne utwory chóralne, pieśni, muzyka teatralna i filmowa, zbiory ćwiczeń fortepianowych dla młodych muzyków.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama