Reklama

"ZWROTNICA"

pismo literacko-artyst. polskiej awangardy wydawane w Krakowie 1922-23 i 1926-27 (łącznie wydano 12 numerów); zał. i redagowane przez T. Peipera; ukazały się w nim ważne dla awangardy plastycznej teksty (J. Przybosia, W. Strzemińskiego, M. Szczuki), słynne manifesty (Peipera Miasto, Masa, Maszyna), pierwsze w Polsce omówienia kierunków rozwijających się w innych krajach (futuryzm, franc. puryzm, ros. konstruktywizm); współpracowali m.in.: Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek, B. Jasieński, A. Stern, L. Chwistek, T. Czyżewski, S.I. Witkiewicz; okładki i szatę graficzną projektowali m.in. Strzemiński, Z. Waliszewski, A. Zamoyski; tradycje "Z." kontynuowała "Linia".

Reklama

Powiązane hasła:

FUTURYZM, WAŻYK, PEIPER, , SURREALIZM, AWANGARDA KRAKOWSKA, WITKIEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama