AMERYKA

część świata na półkuli zach., między O. Atlantyckim a O. Spokojnym składająca się z dwu połączonych ze sobą kontynentów: Ameryki Północnej (ze Środkową) i Ameryki Południowej; pow. 42,5 mln km2; 746 mln mieszk. (1992); rozciągłość południkowa ok. 15,5 tys. km na linii od przylądka Morris Jesup na Grenlandii (83°39' N) do przylądka Horn na Ziemi Ognistej (55°59' S); obszar zajmowany ob. przez 35 państw i 16 terytoriów zależnych; zróżnicowany klimat, rzeźba terenu, szata roślinna i świat zwierzęcy z wieloma gat. endemicznymi (nie występującymi gdzie indziej); różny stopień rozwoju gosp.; część płn. (poza terenami położonymi najdalej na płn. i częścią Kanady) mocno zurbanizowana, wysoce uprzemysłowiona (40% produkcji świat.); część płd. z przewagą rolnictwa, nierównomiernie rozmieszczoną ludnością (wielkie aglomeracje z niewystarczającą infrastrukturą, bądź ogromne obszary słabo zaludnione); nazwa od Amerigo Vespucciego, błędnie uznanego za pierwszego Europejczyka w tej części świata. Zasiedlona przez człowieka ok. 40-50 tys. lat temu (przejście drogą lądową z Azji na Alaskę), poczynając od II tysiąclecia p.n.e. do jej odkrycia przez Kolumba rozwijała się prawdopodobnie w całkowitej izolacji od wielkich cywilizacji płn.-afrykańskich, azjatyckich i europejskich.

Reklama

osada w woj.pomorskim, powiat kościerski.

miejscowość w woj.pomorskim, powiat kartuski.

osada w woj. kujawsko-pomorskim, powiat inowrocławski.

osada w woj.pomorskim, powiat chojnicki.

miejscowość w woj. kujawsko-pomorskim, powiat nakielski.

osada w woj. pomorskim, powiat słupski.

miejscowość w woj. śląskim, powiat zawierciański.

osada w woj. śląskim, powiat lubliniecki.

przysiółek w woj. śląskim, powiat rybnicki.

miejscowość w woj. opolskim, powiat strzelecki.

wieś w woj.warmińsko-mazurskim, powiat olsztyński.

Powiązane hasła:

MAGELLANA CIEŚNINA, PANAMERYKAŃSKA DROGA, HAMMETT, LA PLATY WICEKRÓLESTWO, ANDY, BRAZYLIJSKA WYŻYNA, CZĘŚCI ŚWIATA, MAGNOLIA, MENDOZA, DAL MONTE Toti

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama