BRAHMAPUTRA

w j. tybetańskim Jarlung-cangpo, chiń. Yarlung Zangbo Jiang, w bengalskim Jamuna

rzeka w Azji Płd. na terytorium Chin, Indii i Bangladeszu; dł. 2900 km, pow. dorzecza 935 tys. km2; żeglowna na dł. 1300 km; źródła w Himalajach Wysokich, w Tybecie; w górnym biegu płynie rowem tektonicznym między Himalajami a Transhimalajami, przecina wsch. Himalaje przełomem głęb. 3-4 km, poniżej miasta Pasighat płynie szeroką doliną przez niz. Asam dzieląc się na liczne odnogi (gł. ramiona: Brahmaputra i Dżamuna), przy ujściu do Zat. Bengalskiej tworzy wraz z Gangesem i Meghną największą deltę świata (o pow. ok. 100 tys. km2); wysoce zmienny stan wód, po monsunach podnosi poziom wody o 10-12 m, nawadniając okoliczne tereny i powodując powodzie; gł. dopływy Manas, Torsa, Tista (pr.) Lhasa-cangpo, Dibang, Mengha (l.); gł. miasta nad B.: Shaze i Szigace (w Chinach), Dibrugarh i Gauhati (w Indiach) oraz Dakka (w Bangladeszu).

Reklama

Powiązane hasła:

TRANSHIMALAJE, YARLUNG ZANGBO JIANG, INDIE, LHASA, DURGAPUR, JARLUNG-CANGPO, TYBETAŃSKA WYŻYNA, DAKKA, BANGLADESZ, GAUHATI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama