CEFTA

Central European Free Trade Agreement, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu

międzynarodowa umowa gospodarcza służąca budowie strefy wolnego handlu w Europie Środkowo-Wschodniej (obecnie członkami państwa Europy Południowo-Wschodniej); zawarta w 1992 między Czechosłowacją, Węgrami i Polską, weszła w życie 1994; w następnych latach przystąpiła Słowenia (1996), Rumunia (1997), Bułgaria (1999), Chorwacja (2003) i Macedonia (2006); celem przerwanie zastoju we wzajemnych stosunkach gosp. (po rozwiązaniu RWPG), wspólne przygotowanie się do wejścia do Unii Europejskiej, o co zabiegają wszystkie kraje CEFTA; gł postanowienia umowy przewidywały liberalizację wzajemnego handlu artykułami przemysłowymi (do roku 2001), oraz rolno-spożywczymi; ubiegając się o członkowstwo obok kryterium geograficznego trzeba spełnić dwa warunki świadczące o charakterze porozumienia: mieć podpisaną umowę stowarzyszeniową z UE i być członkiem (lub ubiegać się o członkowstwo) WTO; państwa przyjmowane do UE występują z CEFTA, w 2006 zadecydowano o rozszerzeniu CEFTA na całe Bałkany – XII 2006 podpisano porozumienie z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Kosowem/UNMIK, Mołdową i Serbią (ma wejść w życie V 2007) zastępujące 32 dwustronne umowy handlowe i tworzące strefę wolnego handlu zamieszkałą przez 25 mln mieszkańców; CEFTA jest porozumieniem pozbawionym rozbudowanej struktury instytucjonalnej – głównym organem jest Stały Komitet składający się z przedstawicieli stron, zbiera sie on na dorocznych sesjach, pełni funkcje kontrolne, może wydawać decyzje i zalecenia; ponadto raz w roku odbywa się szczyt z udziałem szefów rządów; w razie potrzeby powoływane są grupy ad hoc i podkomitety.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. POLITYKA ZAGRANICZNA, ŚRODKOWOEUROPEJSKIE POROZUMIENIE o WOLNYM HANDLU, INTEGRACJA, CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT

Podobne hasła:

  • CEFTA, Środkowoeuropejskie...
  • CEFTA, Środkowoeuropejskie...
  • CEFTA, zob. Środkowoeuropejskie...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama