BELGIJSKA SZTUKA

Reklama

sztuka rozwijająca się po utworzeniu niepodległej Belgii (1830), stanowiąca kontynuację sztuki flamandzkiej; w architekturze od 1840 panował eklektyzm, gł. przedstawiciel: J. Poelaert (Pałac Sprawiedliwości w Brukseli). Wybitnych przedstawicieli miała belg. secesja (Modern Style), której gł. ośrodkiem była Bruksela: V. Horta, P. Hankar, T. van Rijsselbergh, H. van de Velde; ci architekci stali się potem pionierami modernizmu w Belgii (H. van de Velde przyczynił się do rozwoju funkcjonalizmu nie tylko w Belgii, ale także w innych krajach eur., zwł. w Niemczech). Malarstwo belg. w 1. poł. XIX w. tworzyli: G. Wappers, A. Wiertz, H. de Braekeller, H. Leys; w 2. poł. XIX w. silny był nurt realistyczny, malarstwo pejzażowe (G. Fourmois), rodzajowe (J.B. Madou), animalistyczne (J. Stevens), działają barbizończycy, m.in. E. Huberti. Impresjonizm belg. ma cechy lokalne, E. Claus, P. J. Clays, L. Artan, T. Baron przetwarzali idee franc. twórców. Z tego okresu wyróżnia się twórczość C. Meuniera, malarza i rzeźbiarza (przedstawiał robotników, sceny z życia górników, rozwój przemysłu). Impresjonistą, a później gł. przedstawicielem belg. malarstwa secesyjego był H. van de Velde; symbolizm reprezentuje F. Khnopff, na przełomie epoki wyróżnia się J. Ensor - malarz i grafik, współtwórca ekspresjonizmu, prekursor surrealizmu. Wszystkie ważniejsze prądy artyst. XX w. znalazły w Belgii swych zwolenników; w oryginalnej formie rozwinął się surrealizm i miał wybitnych przedstawicieli (R. Magritte i P. Delvaux). Rzeźba belg. w początku XIX w. klasyczna (bracia Geefs) z czasem ewoluuje ku realizmowi (np. twórczość P. de Vigne); w 2. poł. XIX w tworzą m.in. L. Dillens, T. Vincotte, J. Lambeaux, wyróżnia się C. Meunier (posągi ludzi pracy fizycznej); najwybitniejszym rzeźbiarzem przełomu XIX/XX w. był G. Minne (także malarz i ilustrator), przedstawiciel secesji i symbolizmu. Modern Styl zaowocował wybitnymi dziełami rzemiosła artyst. i sztuki stosowanej, które tworzyli: G. Serrurier-Bovy (wybitny projektant mebli), H. Van de Velde (meble, wyroby metalowe, tapety, tkaniny, ceramika, porcelana, ubiory, biżuteria), Ph. Wolfers (biżuteria), V. Horta (przedmioty z metalu, np. kraty, kandelabry oraz meble), P. Hankar (meble). Do dziś kontynuowane są tradycje dawnego rzemiosła artyst., a zwł. koronkarstwo (Brugia, Bruksela, Gandawa), szkło artyst. i kryształy (Val-Saint-Lambert k. Lige), wyroby jubilerskie.

Powiązane hasła:

VELDE, ROPS, ENSOR James, ALECHINSKY Pierre

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama