BALLADA

(lit.)

krótki wierszowany utwór epicko-liryczny, pierwotnie śpiewany; w średniowieczu znany w Szkocji, Anglii, Francji (Villon); rozpowszechniony od XVIII/XIX w. w formie krótkiej wierszowanej opowieści, zwykle opowiadający legendy ludowe i podania historyczne; charakteryzuje się przemieszaniem elementów lirycznych, epickich i dramatycznych; gat. lit. znamienny dla przełomu romantycznego w Anglii (W. Scott, W. Wordsworth), Niemczech (G. Bürger, F. Schiller, J.W. Goethe); w Polsce wydanie Ballad i romansów (1822) jest uznawane za początek pol. romantyzmu; autorami ballad byli też m.in. A. Chodźko, E. Odyniec, K. Tetmajer, L. Staff, B. Leśmian, J. Tuwim, K.I. Gałczyński.

Reklama

Powiązane hasła:

PLATEN-HALLERMÜNDE, KASPROWICZ, PAWŁOWA, LINDSAY, LANIER, LÖNNROT, FOLKLOR, LORELEI, ERBEN Karel Jaromir, LAWSON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama