DNIEPR

białorus. Dniapro, ukr. Dnipro

Reklama

rzeka w Rosji, na Ukrainie i Białorusi; dł. 2200 km, pow. dorzecza 504 tys. km2; trzecia pod względem dł. rz. w Europie (po Wołdze i Dunaju); źródła na płd. skraju wyż. Wałdaj; płynie przez płn. część Grzędy Smoleńsko-Moskiewskiej, w dalszym biegu przez Niz. Naddnieprzańską; uchodzi do M. Czarnego tworząc wcześniej charakterystyczną zatokę, tzw. Liman Dniepru; gł. dopływy: Desna, Oriel, Psioł, Samara (lewe), Berezyna, Inguł, Prypeć, Ingulec (prawe); żeglowna niemal na całej dł.; między Mohylewem a Dobrzyniem osiąga szer. 14 km; połączona z rz. zlewiska M. Bałtyckiego (Dźwiną, Niemnem i Wisłą) systemem kanałów (Dniepr-Bug, Dniepr-Niemen) tworzy ważny szlak komunikacji śródlądowej; na D. 16 hydroelektrowni o łącznej mocy 3782 MW; w środkowym i dolnym biegu kaskada elektrowni wodnych z 6 zbiornikami, m.in. Krzemieńczuckim i Kachowskim; zaopatruje w wodę zagłębia przemysłowe Krzywy Róg i Donbas; gł. miasta nad D.: Smoleńsk (Rosja), Orsza, Mohylew (Białoruś), Kijów, Czerkasy, Dniepropetrowsk, Zaporoże, Chersoń (Ukraina); na pr. brzegu Rezerwat Kaniowski (w okolicy Czerkas) z unikatowymi geomorfologicznie G. Kaniowskimi. Wzmiankowany przez Herodota w V w. p.n.e.; w IX-XII w. rzeką D. wiódł szlak handl. znad M. Bałtyckiego do M. Czarnego łączący Europę Płn. i Ruś z Bizancjum.

Powiązane hasła:

GALAR, CZARNOMORSKA NIZINA, RADYMICZE, SZKŁÓW, POLESIE, WOŁOKOŁAMSK, OLBIA, WSCHODNIOEUROPEJSKA NIZINA, KACHOWSKI ZBIORNIK WODNY, NEOLIT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama