LUBELSKA WYŻYNA

obszar wyżynny wyznaczony przez rzeki Wisłę, Wieprz i San; od płd.-wsch. przechodzi w grzbiet Roztocza; zbudowana z margli kredowych, pokrytych lessem; wys. do 350 m; gleby ciężkie i żyzne (lessowe); ważny region uprawy pszenicy, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu. Najważniejsze miasta: Lublin, Zamość, Krasnystaw, Kraśnik, Kazimierz Dolny, Nałęczów.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. WARUNKI NATURALNE. WODY, ZACHODNIOWOŁYŃSKA WYŻYNA, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. KLIMAT, LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO, BYSTRZYCA, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. BOGACTWA MINERALNE, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI, URZĘDOWSKIE WZNIESIENIA, LUBLIN, POŁUDNIOWOPODLASKA NIZINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama